קמפיינים פעילים

 • בית חב"ד גני יוחנן
  סכום יעד   120,000
  41,896
  34% Complete
  34%
  תרמו עכשיו
 • ארגון התקשרות
  זמן לסיום
  ימים
  ::
  סכום יעד   500,000
  3
  0% Complete
  0%
  תרמו עכשיו
 • בית חב"ד מירון
  זמן לסיום
  ימים
  ::
  סכום יעד   180,000
  40,152
  22% Complete
  22%
  תרמו עכשיו
 • יום השותפות של בית חב"ד גבעתיים
  בונוס
  סכום יעד   500,000
  יעד בונוס   300,000
  סה"כ    800,000
  552,637
  96% Complete
  110%
  4% Complete
  תרמו עכשיו
 • חי לתהלוכות
  סכום יעד   100,000
  79,427
  79% Complete
  79%
  תרמו עכשיו
 • בית חב"ד ביל, שוויץ
  זמן לסיום
  ימים
  ::
  סכום יעד   55,000 $
  3,666 $
  6% Complete
  6%
  תרמו עכשיו
 • פרויקט ארוחה עשר
  סכום יעד   250,000
  134,106
  53% Complete
  53%
  תרמו עכשיו