קמפיינים פעילים

 • יום השותפות של גני חב"ד באר שבע
  זמן לסיום
  ימים
  ::
  סכום יעד ₪ 83,069,801
  ₪ 0
  0% Complete
  0%
  תרמו עכשיו
 • חב"ד מירון
  תרמו עכשיו
 • גוש מערבא תש"פ
  סכום יעד ₪ 100,000
  ₪ 66,461
  66% Complete
  66%
  תרמו עכשיו
 • ארוח בשבתות – לב חב"ד חסד ומרפא
  תרמו עכשיו
 • דוגמא לגרפיקאים
  זמן לסיום
  ימים
  ::
  סכום יעד ₪ 100,000
  ₪ 0
  0% Complete
  0%
  תרמו עכשיו
 • בונים בית לליאל
  יעד: 111.11 מטר
  20.82 מטר
  18% Complete
  18%
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10-תשפ"א
  סכום יעד ₪ 3,000,000
  ₪ 2,772,729
  92% Complete
  92%
  תרמו עכשיו
 • בצוותא – לזכרו של סמ"ר שון כרמלי ז"ל – צוות טלפניות
  ₪ 3,393,035
  96% Complete
  113%
  4 % Complete
  תרמו עכשיו
 • בצוותא – לזכרו של סמ"ר שון כרמלי ז"ל
  סכום יעד ₪ 500,000
  ₪ 76,821
  15% Complete
  15%
  תרמו עכשיו
 • בית הכנסת של כולנו בגבעת הרקפות – שלב ב
  סכום יעד ₪ 500,000
  ₪ 243,176
  48% Complete
  48%
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10 תשפ"ב – מוסיפים אור
  סכום יעד ₪ 600,000
  ₪ 581,488
  96% Complete
  96%
  תרמו עכשיו
 • בצוותא – לזכרו של סמ"ר שון כרמלי ז"ל – יום הזכרון
  סכום יעד ₪ 50,000
  ₪ 27,649
  55% Complete
  55%
  תרמו עכשיו
 • בצוותא – לזכרו של סמ"ר שון כרמלי ז"ל – דיירקט
  ₪ 497,500
  33% Complete
  33%
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10-תשפ"ב
  סכום יעד ₪ 1,000,000
  ₪ 228,239
  22% Complete
  22%
  תרמו עכשיו
 • בונים 770 בהרצליה
  סכום יעד ₪ 10,000,000
  ₪ 4,120,893
  41% Complete
  41%
  תרמו עכשיו
 • ספר התורה לעילוי נשמת הרב ישראל הלפרין ע"ה
  סכום יעד ₪ 400,000
  ₪ 334,609
  83% Complete
  83%
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10-תשפ"ג
  סכום יעד ₪ 1,000,000
  ₪ 39,783
  3% Complete
  3%
  תרמו עכשיו
 • ארוחה חמה – חב"ד הרצליה
  סכום יעד ₪ 1,800,000
  ₪ 589,046
  32% Complete
  32%
  תרמו עכשיו
 • בית חב"ד קטמון כללי – פסח תשפ"ג
  ₪ 301,154
  30% Complete
  30%
  תרמו עכשיו
 • בית חב"ד קטמון – משפחות נזקקות
  סכום יעד ₪ 1,000,000
  ₪ 0
  0% Complete
  0%
  תרמו עכשיו
 • פרויקט פסח 2022
  זמן לסיום
  סכום יעד ₪ 18,000
  ₪ 785
  4% Complete
  4%
  תרמו עכשיו
 • משפחת עייאש למען הנזקקים – פסח תשפ"ג
  זמן לסיום
  סכום יעד ₪ 30,000
  ₪ 1,440
  4% Complete
  4%
  תרמו עכשיו