קמפיינים פעילים

 • יום השותפות של גני חב"ד באר שבע
  זמן לסיום
  ימים
  ::
  סכום יעד ₪ 58,191,000
  ₪ 0
  0% Complete
  0%
  תרמו עכשיו
 • בית הכנסת של כולנו בגבעת הרקפות
  סכום יעד ₪ 1,000,000
  ₪ 631,324
  63% Complete
  63%
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10 תשע"ט
  תרמו עכשיו
 • חב"ד מירון
  תרמו עכשיו
 • גוש מערבא תש"פ
  סכום יעד ₪ 100,000
  ₪ 66,461
  66% Complete
  66%
  תרמו עכשיו
 • ארוח בשבתות – לב חב"ד חסד ומרפא
  תרמו עכשיו
 • דוגמא לגרפיקאים
  זמן לסיום
  ימים
  ::
  סכום יעד ₪ 100,000
  ₪ 0
  0% Complete
  0%
  תרמו עכשיו
 • בית חב"ד בית הכרם, ירושלים
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10 – טלטרגט
  ₪ 1,832,009
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10 אור
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10 דוד
  תרמו עכשיו
 • בונים בית לליאל
  יעד: 111.11 מטר
  20.82 מטר
  18% Complete
  18%
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10-תשפ"א
  סכום יעד ₪ 2,000,000
  ₪ 1,850,925
  92% Complete
  92%
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10 תשע"ט
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10 – מעיל לכל ילד
  סכום יעד ₪ 100,000
  ₪ 2,717
  2% Complete
  2%
  תרמו עכשיו
 • בצוותא – לזכרו של סמ"ר שון כרמלי ז"ל – צוות טלפניות
  ₪ 1,080,369
  72% Complete
  72%
  תרמו עכשיו
 • בצוותא – לזכרו של סמ"ר שון כרמלי ז"ל
  סכום יעד ₪ 500,000
  ₪ 74,894
  14% Complete
  14%
  תרמו עכשיו
 • בית הכנסת של כולנו בגבעת הרקפות – שלב ב
  סכום יעד ₪ 500,000
  ₪ 1
  0% Complete
  0%
  תרמו עכשיו
 • ארוחה 10 תשפ"ב – מוסיפים אור
  סכום יעד ₪ 100,000
  ₪ 99,574
  99% Complete
  99%
  תרמו עכשיו
 • בצוותא – לזכרו של סמ"ר שון כרמלי ז"ל – יום הזכרון
  סכום יעד ₪ 50,000
  ₪ 27,649
  55% Complete
  55%
  תרמו עכשיו