בית חב"ד דרום חולון

ידידים יקרים,

כתוב "כי האדם עץ השדה" – ההשקעה בשנותיו הראשונות של ילד היא הגורם העיקרי להצלחתו בהמשך חייו. ילד הוא כולו טוב ונתינה ללא אינטרסים זרים הדרך שבה ננווט אותו בשנותיו הראשונות, תוביל אותו תמיד.

ידועים דברי הבעל שם טוב : שיהודי יורד לעולם ל-70 או 80 שנה רק כדי לעשות טובה ליהודי אחר, והרבי מליובאוויטש מסביר שאפילו אדם העסוק בלימוד התורה בכל יום, יכול להיות שסיבת ירידת נשמתו לעולם היא דווקא בכדי לעשות טובה ליהודי אחר.

אנחנו מידי יום מיישמים את דברי הרבי ליובאוויטש, ע"י חינוך ונתינת הכלים לילד כדי שידע לעשות טוב לכל אדם במהלך חייו.

בעזרת התרומה שלכם לרשת חינוך חב"ד נוכל להתחיל את שנת הלימודים החדשה תש"פ, עם אפשרות ליצור לילדים סביבת לימודים איכותית עם צוות מסור ודאגה אינסופית.

התרומה שלכם חוזרת לקהילה, זו נתינה שעושה טוב.

תבורכו בכל מיליי דמיטב

הרב דניאל סתהון