מתרחבים ברמת אביב
ניתן עוד לתרום באתר
מתרחבים ברמת אביב ג'
בית חב"ד רמת אביב ג' יוצא בתנופת פעילות חדשה במטרה להכין את כל השכונה לקבלת פני משיח צדקנו
יחד עם הקמת גן ילדים חדש במרכז השכונה שייתן מענה לחינוך יהודי על טהרת הקודש לילדים הרכים
אנו קוראים לכם להשתתף ביום השותפות. יחד נאיר את העולם!
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד